Automatizovaný zber údajov

 • AMS B2x-Fx na činnú, jalovú a zdanlivú energiu, viacsadzb., s RTC a profilmi údajov AMS B2x-Fx na činnú, jalovú a zdanlivú energiu, viacsadzb., s RTC a profilmi údajov
  Jednofázové statické elektromery AMS B2x-Fx sú určené na meranie činnej, jalovej a zdanlivej elektrickej energie, okamžitých činných, jalových a zdanlivých výkonov pre odber a dodávku, maximálneho stredného činného, jalového a zdanlivého výkonu, napätia, prúdu a účinníka v dvojvodičových sieťach v priamom zapojení. Umožňujú meranie energie v sadzbách riadených internými hodinami (max. štyri sadzby) alebo ovládaných zvonku (dve sadzby). Namerané dáta ukladané do registrov označených podľa OBIS kódov sú zobrazené na LCD v cyklickom alebo krokovom režime. Elektromery je možné parametrizovať a odčítavať pomocou optickej sondy typu AMOS a softvéru AMsoft dodávaným výrobcom. Skúšobné impulzy úmerné spotrebovanej činnej a jalovej energii indikujú červené LED. Elektromery je možné vyrobiť vo vyhotovení s meraním v súčtovom režime (jednosmerný register) alebo oddelenom režime odber-dodávka.
 • AMT B2x-Fx (činná, jalová a zdanlivá en.), viacsadzb., kom. moduly, odpínač, do 65, 100 a 120 A AMT B2x-Fx (činná, jalová a zdanlivá en.), viacsadzb., kom. moduly, odpínač, do 65, 100 a 120 A
  Trojfázové statické elektromery AMT B2x-Fx4TxIx sú určené na meranie činnej, jalovej a zdanlivej elektrickej energie, okamžitých činných, jalových a zdanlivých výkonov pre odber a dodávku, maximálneho stredného činného, jalového a zdanlivého výkonu, napätia, prúdu a účinníka v trojfázovej štvorvodičovej sieti v priamom a polopriamom zapojení. Umožňujú meranie energie v sadzbách riadených internými hodinami (max. štyri sadzby) alebo ovládaných zvonku (dve sadzby). Namerané dáta ukladané do registrov označených podľa OBIS kódov sú zobrazené na LCD v cyklickom alebo krokovom režime. Elektromery je možné parametrizovať a odčítavať pomocou optickej sondy typu AMOS a softvéru AMsoft dodávaným výrobcom. Skúšobné impulzy úmerné spotrebovanej činnej a jalovej energii indikujú červené LED. Elektromery je možné vyrobiť vo vyhotovení s meraním v súčtovom režime (jednosmerný register) alebo oddelenom režime.
 • Pripojovacie systémy pre elektromery MHS a FHS Pripojovacie systémy pre elektromery MHS a FHS
  Pripojovacie systémy MHS a FHS predstavujú zostavy pohyblivých a pevných radníc, ktoré slúžia na presun a pripojovanie skúšaných elektromerov počas technologických operácií.
 • Softvér na odčítanie a parametrizáciu AMsoft Softvér na odčítanie a parametrizáciu AMsoft
  Program je navrhnutý pre obsluhu statických elektromerov s obyčajnými, ale aj s inteligentnými programovateľnými funkciami. Na programovanie využíva PC (brány COM, USB), ku ktorým sa pripájajú komunikačné zariadenia na realizáciu obojsmernej sériovej komunikácie podľa IEC/EN 62056-21.
 • Optické sondy AMOS-USB, AMOS-232P s rozhraniami USB a RS 232 Optické sondy AMOS-USB, AMOS-232P s rozhraniami USB a RS 232
  Optické sondy typu AMOS-USB a AMOS-232P sa používajú na miestnu sériovú komunikáciu (odčítanie, parametrizovanie a nastavovanie) využitím infračerveného prenosu medzi statickými inteligentnými elektromermi (alebo inými zariadeniami) s optickým rozhraním na jednej strane a PC alebo RPT (ručným počítačovým terminálom) na druhej strane. Parametre sondy spĺňajú všetky technické požiadavky na údajový prenos podľa normy STN EN 62056-21 (pôvodná norma STN EN 61107) a súbor užívateľských predpisov DLMS/COSEM.
 • Optické sondy AMOS-RS485x s rozhraním RS485 Optické sondy AMOS-RS485x s rozhraním RS485
  Optické sondy typu AMOS-RS485x sa používajú na sériovú komunikáciu (odčítavanie, parametrizovanie a nastavovanie) využitím infračerveného prenosu medzi statickými inteligentnými elektromermi (alebo inými zariadeniami) s optickým rozhraním na jednej strane a PC alebo RPT (ručným počítačovým terminálom) vybaveným rozhraním RS485 na druhej strane.
 • AMCV M4x, prevodník Mesh/RS485 AMCV M4x, prevodník Mesh/RS485
  Prevodníky Mesh/RS485 typu AMCV M4x sú určené na zber údajov z elektromerov v distribučnej sieti vybavených rozhraním RS485 a ich následného odoslania do Mesh siete.
 • AMCV MU-CG, prevodník Mesh/USB AMCV MU-CG, prevodník Mesh/USB
  Prevodníky Mesh-gateway/USB typu AMCV MU-CG sú určené na zber údajov z elektromerov v distribučnej sieti hlavne pri vytváraní menších lokálnych sietí v rámci systémov AMR.
 • AMCV U4, prevodník USB/RS485 AMCV U4, prevodník USB/RS485
  Prevodníky typu AMCV U4 sa používajú na sériovú komunikáciu (odčítanie, parametrizovanie a nastavovanie) medzi statickými inteligentnými elektromermi (alebo inými zariadeniami) s rozhraním RS485 na jednej strane a PC alebo RPT (ručným počítačovým terminálom) vybavenými rozhraním USB na druhej strane.
 • Koncentrátory AMKR Koncentrátory AMKR
  Zariadenie AMKR je jednoduchý mikroserver určený na pravidelný zber údajov z elektromerov (AMR systému) a následné zaslanie na FTP server na ďalšie spracovanie. Prídavnou funkciou je aj automatické spracovanie všetkých nazbieraných údajov do vlastnej databázy, čím zabezpečuje určitú zálohu údajov a umožňuje používateľovi kontrolovať, prehliadať, či sledovať nazbierané údaje v prezentačnej forme (tabuľky, grafy, stavy).