Nové udalosti

Projekt Európskej Únie

Vďaka podpore z Európskych fondov  sa v našej spoločnosti  úspešne zrealizovalo dlhodobé školenie vybraných pracovníkov zamerané na najmodernejšie trendy v oblasti merania energií, spracovania a prenosu nameraných údajov v rámci inteligentných meracích systémov.

Školenie s celkovou dĺžkou 170 hodín sa konalo v Prešove, formou cieleného vnútropodnikového vzdelávania a odbornej prípravy zamestnancov.

Vďaka tomuto projektu sa 9 špičkových odborníkov spoločnosti naučilo rozumieť princípom a výhodám DLMS/COSEM protokolu, identifikovať a popísať jeho základné komponenty a funkcie, nastaviť a konfigurovať DLMS/COSEM zariadenia a softvéry, vykonávať základné operácie s DLMS/COSEM službami a objektami, testovať a overovať kompatibilitu a funkčnosť DLMS/COSEM zariadení.

Systém kvality

27. február 2023

Úspešne sme absolvovali kontrolný audit manažérskeho systému kvality podľa noriem ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 and ISO 45001: 2018 ktorý vykonal certifikačný orgán QSCert.

Nové výrobky

 • AMT B3x-OA4SET na činnú energiu, jednosadzbové a dvojsadzbové, do 100 A AMT B3x-OA4SET na činnú energiu, jednosadzbové a dvojsadzbové, do 100 A
  Trojfázové statické elektromery AMT B3x-OA4SET sú určené na priame meranie činnej elektrickej energie so zobrazením nameranej spotreby na LCD. Vyrábajú sa v jednosadzbovom aj dvojsadzbovom vyhotovení s vonkajším prepínaním jednej z dvoch sadzieb.
 • AMT B3x-FA4SET na činnú energiu, viacsadzbové, s RTC, do 100 A AMT B3x-FA4SET na činnú energiu, viacsadzbové, s RTC, do 100 A
  Trojfázové statické elektromery AMT B3x-FA4SET sú určené na meranie činnej elektrickej energie, okamžitých činných výkonov pre odber a dodávku, napätia, prúdu a účinníka v trojfázovej štvorvodičovej sieti v priamom zapojení. Umožňujú meranie energie v sadzbách riadených internými hodinami (max. štyri sadzby) alebo ovládaných zvonku (dve sadzby). Namerané dáta ukladané do registrov označených podľa OBIS kódov sú zobrazené na LCD v cyklickom alebo krokovom režime. Počas výpadku napätia sú údaje zálohované v energeticky nezávislej pamäti, ktoré je možné prezerať na LCD. Elektromery je možné parametrizovať a odčítavať pomocou optickej sondy typu AMOS a softvéru AMsoft dodávaným výrobcom. Skúšobné impulzy úmerné spotrebovanej energii indikuje červená LED. Elektromery je možné vyrobiť vo vyhotovení s meraním v súčtovom režime (funkcia jednosmerný strojček) alebo v oddelenom režime (odber-dodávka).
 • AMT B2x-Fx (činná, jalová a zdanlivá en.), viacsadzb., kom. moduly, odpínač, do 65, 100 a 120 A AMT B2x-Fx (činná, jalová a zdanlivá en.), viacsadzb., kom. moduly, odpínač, do 65, 100 a 120 A
  Trojfázové statické elektromery AMT B2x-Fx4TxIx sú určené na meranie činnej, jalovej a zdanlivej elektrickej energie, okamžitých činných, jalových a zdanlivých výkonov pre odber a dodávku, maximálneho stredného činného, jalového a zdanlivého výkonu, napätia, prúdu a účinníka v trojfázovej štvorvodičovej sieti v priamom a polopriamom zapojení. Umožňujú meranie energie v sadzbách riadených internými hodinami (max. štyri sadzby) alebo ovládaných zvonku (dve sadzby). Namerané dáta ukladané do registrov označených podľa OBIS kódov sú zobrazené na LCD v cyklickom alebo krokovom režime. Elektromery je možné parametrizovať a odčítavať pomocou optickej sondy typu AMOS a softvéru AMsoft dodávaným výrobcom. Skúšobné impulzy úmerné spotrebovanej činnej a jalovej energii indikujú červené LED. Elektromery je možné vyrobiť vo vyhotovení s meraním v súčtovom režime (jednosmerný register) alebo oddelenom režime.
 • AMS B3x-Fx na činnú energiu, so vstavanými hodinami AMS B3x-Fx na činnú energiu, so vstavanými hodinami
  Jednofázové statické elektromery AMS B3x-Fx sú určené na meranie činnej elektrickej energie, okamžitých výkonov, napätia, prúdu a účinníka v dvojvodičových sieťach v priamom zapojení. Umožňujú záznam obsahov vybraných registrov energií (celkových a sadzbových) za účtovacie obdobiе (max. 15 záznamov). Elektromery sú vybavené vlastnými hodinami reálneho času, ktoré riadia meranie energie v maximálne 4 sadzbách. Ďalej je možné zaznamenávať udalosti, ako sú napr. výpadok napätia, odobratie krytu svorkovnice, odobratie krytu elektromera a ovplyvňovanie magnetickým poľom.
 • AMS B2x-Fx na činnú, jalovú a zdanlivú energiu, viacsadzb., s RTC a profilmi údajov AMS B2x-Fx na činnú, jalovú a zdanlivú energiu, viacsadzb., s RTC a profilmi údajov
  Jednofázové statické elektromery AMS B2x-Fx sú určené na meranie činnej, jalovej a zdanlivej elektrickej energie, okamžitých činných, jalových a zdanlivých výkonov pre odber a dodávku, maximálneho stredného činného, jalového a zdanlivého výkonu, napätia, prúdu a účinníka v dvojvodičových sieťach v priamom zapojení. Umožňujú meranie energie v sadzbách riadených internými hodinami (max. štyri sadzby) alebo ovládaných zvonku (dve sadzby). Namerané dáta ukladané do registrov označených podľa OBIS kódov sú zobrazené na LCD v cyklickom alebo krokovom režime. Elektromery je možné parametrizovať a odčítavať pomocou optickej sondy typu AMOS a softvéru AMsoft dodávaným výrobcom. Skúšobné impulzy úmerné spotrebovanej činnej a jalovej energii indikujú červené LED. Elektromery je možné vyrobiť vo vyhotovení s meraním v súčtovom režime (jednosmerný register) alebo oddelenom režime odber-dodávka.
 • Miestna vyhodnocovacia jednotka OPS Miestna vyhodnocovacia jednotka OPS
  Jednotka OPS predstavuje miestny mikropočítač navrhnutý na vyhodnocovanie chyby skúšaného elektromera.