AMCV U4, prevodník USB/RS485

Prevodníky typu AMCV U4 sa používajú na sériovú komunikáciu (odčítanie, parametrizovanie a nastavovanie) medzi statickými inteligentnými elektromermi (alebo inými zariadeniami) s rozhraním RS485 na jednej strane a PC alebo RPT (ručným počítačovým terminálom) vybavenými rozhraním USB na druhej strane.

Vlastnosti

  • Umožňujú lacné a jednoduché riešenie systému AMR alebo testovanie elektromerov;
  • Rozhranie RS 485 umožňuje prepojenie na diaľku;
  • Nepotrebujú vlastný napájací zdroj.

Technické údaje

Prenosová rýchlosť 300 Bd až 19200 Bd
Prenos dát poloduplex
Napájanie z USB rozhrania
Izolačná pevnosť
max. 1 kVdc
Hmotnosť 0,2 kg
Dĺžka prenosového kábla max. 300 m, twistovaný pár, 65 pF/m m 
Teplotný pracovný rozsah – 20 °C do  +50 °C