Trojfázové elektromery

 • AMT B1x-SAxxTE na meranie činnej energie, 1-sadzbové, do 100 A AMT B1x-SAxxTE na meranie činnej energie, 1-sadzbové, do 100 A
  Trojfázové statické elektromery AMT B1x-SxxTE sú určené na jednosadzbové meranie činnej elektrickej energie v priamom a nepriamom zapojení so zobrazením nameranej energie na mechanickom registri s krokovým pohonom. V prípade elektromerov na polopriame meranie (x/5) je potrebné údaj registra násobiť prevodom meracieho transformátora prúdu. Skúšobné impulzy úmerné spotrebovanej energii indikuje červená LED. Funkcia „jednosmerný strojček“ zabezpečuje pozitívne meranie energie aj v prípade jej obráteného toku.
 • AMT B2x-Fx (činná, jalová a zdanlivá en.), viacsadzb., kom. moduly, odpínač, do 65, 100 a 120 A AMT B2x-Fx (činná, jalová a zdanlivá en.), viacsadzb., kom. moduly, odpínač, do 65, 100 a 120 A
  Trojfázové statické elektromery AMT B2x-Fx4TxIx sú určené na meranie činnej, jalovej a zdanlivej elektrickej energie, okamžitých činných, jalových a zdanlivých výkonov pre odber a dodávku, maximálneho stredného činného, jalového a zdanlivého výkonu, napätia, prúdu a účinníka v trojfázovej štvorvodičovej sieti v priamom a polopriamom zapojení. Umožňujú meranie energie v sadzbách riadených internými hodinami (max. štyri sadzby) alebo ovládaných zvonku (dve sadzby). Namerané dáta ukladané do registrov označených podľa OBIS kódov sú zobrazené na LCD v cyklickom alebo krokovom režime. Elektromery je možné parametrizovať a odčítavať pomocou optickej sondy typu AMOS a softvéru AMsoft dodávaným výrobcom. Skúšobné impulzy úmerné spotrebovanej činnej a jalovej energii indikujú červené LED. Elektromery je možné vyrobiť vo vyhotovení s meraním v súčtovom režime (jednosmerný register) alebo oddelenom režime.
 • AMT B3x-OA4SET na činnú energiu, jednosadzbové a dvojsadzbové, do 100 A AMT B3x-OA4SET na činnú energiu, jednosadzbové a dvojsadzbové, do 100 A
  Trojfázové statické elektromery AMT B3x-OA4SET sú určené na priame meranie činnej elektrickej energie so zobrazením nameranej spotreby na LCD. Vyrábajú sa v jednosadzbovom aj dvojsadzbovom vyhotovení s vonkajším prepínaním jednej z dvoch sadzieb.
 • AMT B3x-FA4SET na činnú energiu, viacsadzbové, s RTC, do 100 A AMT B3x-FA4SET na činnú energiu, viacsadzbové, s RTC, do 100 A
  Trojfázové statické elektromery AMT B3x-FA4SET sú určené na meranie činnej elektrickej energie, okamžitých činných výkonov pre odber a dodávku, napätia, prúdu a účinníka v trojfázovej štvorvodičovej sieti v priamom zapojení. Umožňujú meranie energie v sadzbách riadených internými hodinami (max. štyri sadzby) alebo ovládaných zvonku (dve sadzby). Namerané dáta ukladané do registrov označených podľa OBIS kódov sú zobrazené na LCD v cyklickom alebo krokovom režime. Počas výpadku napätia sú údaje zálohované v energeticky nezávislej pamäti, ktoré je možné prezerať na LCD. Elektromery je možné parametrizovať a odčítavať pomocou optickej sondy typu AMOS a softvéru AMsoft dodávaným výrobcom. Skúšobné impulzy úmerné spotrebovanej energii indikuje červená LED. Elektromery je možné vyrobiť vo vyhotovení s meraním v súčtovom režime (funkcia jednosmerný strojček) alebo v oddelenom režime (odber-dodávka).
 • AMT B0x-SA4T na DIN lištu, na meranie činnej energie, s mechanickým strojčekom, do 65 A AMT B0x-SA4T na DIN lištu, na meranie činnej energie, s mechanickým strojčekom, do 65 A
  Trojfázové statické elektromery AMT B0x-SA4T sú určené na jednosadzbové meranie činnej elektrickej energie v priamom a polopriamom zapojení. Namerané údaje sú zobrazované na mechanickom registri s krokovým motorom. Pri polopriamych elektromeroch (x/5A) je potrebné údaj o spotrebe násobiť hodnotou násobiteľa podľa prevodu prúdového transformátora. Skúšobné impulzy úmerné spotrebovanej energii indikuje červená LED. Funkcia „jednosmerný strojček“ zabezpečuje pozitívne meranie energie aj v prípade jej obráteného toku.
 • Softvér na odčítanie a parametrizáciu AMsoft Softvér na odčítanie a parametrizáciu AMsoft
  Program je navrhnutý pre obsluhu statických elektromerov s obyčajnými, ale aj s inteligentnými programovateľnými funkciami. Na programovanie využíva PC (brány COM, USB), ku ktorým sa pripájajú komunikačné zariadenia na realizáciu obojsmernej sériovej komunikácie podľa IEC/EN 62056-21.