AMT B1x-SAxxTE na meranie činnej energie, 1-sadzbové, do 100 A

Trojfázové statické elektromery AMT B1x-SxxTE sú určené na jednosadzbové meranie činnej elektrickej energie v priamom a nepriamom zapojení so zobrazením nameranej energie na mechanickom registri s krokovým pohonom. V prípade elektromerov na polopriame meranie (x/5) je potrebné údaj registra násobiť prevodom meracieho transformátora prúdu. Skúšobné impulzy úmerné spotrebovanej energii indikuje červená LED. Funkcia „jednosmerný strojček“ zabezpečuje pozitívne meranie energie aj v prípade jej obráteného toku.

Vlastnosti

  • Pasívny vysielací impulzný SO výstup na diaľkový prenos;
  • Signalizácia prítomnosti sieťového napätia a obráteného toku energie;
  • Odolnosť pred vonkajšími vplyvmi;
  • Zvárané puzdro na požiadavku zákazníka;
  • Vyhovuje IEC/EN 62052-11, IEC/EN 62053-21; EN 50470-1, EN 50470-3 a požiadavkám smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/32/EU (MID);
  • Dodáva sa prvotne overený pre fakturačné meranie.

Technické údaje

Trieda presnosti A alebo B (podľa MID),
2 alebo 1(podľa EN 62053-21)
Referenčné napätie [V] 3 x 220/380,
3 x 230/400, 3 x 240/415,
3 x 120/208, 3 x 57,7/100 (-30,+15%)
Menovitá frekvencia [Hz] 50 alebo 60
Referenčný prúd Iref [A]
priame zapojenie
5 a 10 
Menovitý prúd In [A]
nepriame zapojenie

Prechodový prúd ltr [A]
priame/nepriame zapojenie
0,5 a 1 / 0,25
Nábehový prúd Ist [A]
priame/nepriame zapojenie 
≤ 0,02 a 0,04 / 0,01
Minimálny prúd Imin [A]
priame/nepriame zap.
0,25 a 0,5 / 0,05
Maximálny prúd Imax [A]
priame/nepriame zap.
100/10
Vlastná spotreba - napäťový obvod  [VA/W] ≤ 7,5/0,4 
Vlastná spotreba - prúdový(é) obvod(y) [VA] ≤ 0,1
Konštanta impulzov pre skúšobný výstup kTO  [imp/kWh] 1600
Konštanta impulzov pre impulzový výstup kSO [imp/kWh] 1600
Tranzistorový výstup SO 24 V / 30 mA
Prevádzková teplota - 40 °C až + 70 °C
Stredný teplotný koeficient [%/K] ≤ 0,02
Svorky prúdové ; napäťové ; pomocné [mm] ø 8 ; ø 3 ; ø 3 
Stupeň krytia  IP54
Počet sadzieb max. 2
Vzdialenosť upevň. otvorov - š x v [mm] 150 x 215-230
Rozmery - š x v/v´x h [mm] 177 x 187/251 x 60
Hmotnosť [kg] ≤ 1,30