AMT B3x-OA4SET na činnú energiu, jednosadzbové a dvojsadzbové, do 100 A

Trojfázové statické elektromery AMT B3x-OA4SET sú určené na priame meranie činnej elektrickej energie so zobrazením nameranej spotreby na LCD. Vyrábajú sa v jednosadzbovom aj dvojsadzbovom vyhotovení s vonkajším prepínaním jednej z dvoch sadzieb.

Vlastnosti

  • Pasívny vysielací impulzný SO výstup na diaľkový prenos;
  • Meranie energií, napätia a prúdu;
  • Záznamy počtu výskytov udalostí (o pôsobení magnetického poľa, výpadkoch napätia, narušeniach krytov elektromera...);
  • Zvárané puzdro na požiadavku zákazníka;
  • Vyhovuje IEC/EN 62052-11, IEC/EN 62053-21;
    EN 50470-1, EN 50470-3 a požiadavkám smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/32/EU (MID);
  • Dodáva sa prvotne overený pre fakturačné meranie.

Technické údaje

Trieda presnosti AB 
Referenčné napätie [V] 3 x 220/380, 3 x 230/400, 3 x 240/415 (-30,+15%), 220, 230, 240
Menovitá frekvencia [Hz] 50 
Referenčný prúd Iref [A]
5 a 10
Prechodový prúd ltr [A]
0,5 a 1 
Nábehový prúd Ist [A]  ≤ 0,02  
Minimálny prúd Imin [A]
0,25 a 0,5 
Maximálny prúd Imax [A]
40, 50, 60, 80, 100
Vlastná spotreba - 
napäťový obvod [VA/W]
≤ 7,7/ 1,2
Vlastná spotreba - 
prúdový(é) obvod(y) [VA]
≤ 0,006 
Konštanta impulzov pre skúšobný výstup kTO [imp/kWh] 1000
Tranzistorový výstup SO 24 V / 30 mA
Prevádzková teplota  - 40 °C až + 70 °C
Stredný teplotný koef. [%/K] ≤ 0,04
Svorky prúdové ; pomocné [mm]  ø 8 ; ø 3 
Stupeň krytia 
IP54 (podmienka montáže: na hladkom rovnom paneli) 
Vzdialenosť upevň. otvorov - š x v [mm]  150 x 215-230
Rozmery - š x v/v´x h [mm]  177 x 187 / 251 x 60
Hmotnosť [kg] ≤ 0,85