AMT B2x-Fx (činná, jalová a zdanlivá en.), viacsadzb., kom. moduly, odpínač, do 65, 100 a 120 A

Trojfázové statické elektromery AMT B2x-Fx4TxIx sú určené na meranie činnej, jalovej a zdanlivej elektrickej energie, okamžitých činných, jalových a zdanlivých výkonov pre odber a dodávku, maximálneho stredného činného, jalového a zdanlivého výkonu, napätia, prúdu a účinníka v trojfázovej štvorvodičovej sieti v priamom a polopriamom zapojení. Umožňujú meranie energie v sadzbách riadených internými hodinami (max. štyri sadzby) alebo ovládaných zvonku (dve sadzby). Namerané dáta ukladané do registrov označených podľa OBIS kódov sú zobrazené na LCD v cyklickom alebo krokovom režime. Elektromery je možné parametrizovať a odčítavať pomocou optickej sondy typu AMOS a softvéru AMsoft dodávaným výrobcom. Skúšobné impulzy úmerné spotrebovanej činnej a jalovej energii indikujú červené LED. Elektromery je možné vyrobiť vo vyhotovení s meraním v súčtovom režime (jednosmerný register) alebo oddelenom režime.

Vlastnosti

 • Meranie energie, výkonu, napätia, prúdu, účinníka ... (+A, -A, +Ri, -Ri, +Rc, -Rc, +R, -R, +S, -S, +P, -P, Pmax, U, I, cos j...);
 • Meranie činnej energie po fázach L1, L2, L3;
 • Historické záznamy obsahov vybraných registrov vytvárané na konci kalendárneho mesiaca – maximálne 15 mesačných záznamov;
 • Záznamy udalostí (o pôsobení magnetického poľa, výpadkoch napätia, narušeniach krytov elektromera...) - počet udalostí s dátumom ich výskytu;
 • Záznam údajov v troch nezávislých profiloch P.01, P.02, P.03 s voliteľnými kanálmi (20 kanálov);
 • Pasívne vysielacie impulzné SO výstupy (zvlášť pre činnú a jalovú energiu);
 • Komunikačné rozhrania: optické a RS485 (EN 62056-21, režim C);
 • Možnosť vybavenia odpínačom (SCS - Supply control switch, len elektromery v puzdrach „E“ a „9“) a pomocným relé;
 • Zvárané puzdro na požiadavku zákazníka;
 • Vyhovuje EN 50470-1, EN 50470-3, EN 62052-11, EN 62052-21, EN 62053-21, EN 62053-23, EN 62054-21, EN 62056-21, EN 62056-6-1, MODBUS a požiadavkám smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/32/EU (MID);
 • Dodáva sa prvotne overený na fakturačné meranie činnej energie.

Technické údaje

Trieda presnosti činná / jalová energia A, B, (MID), 2, 1, / 3 a 2
Referenčné napätie  [V] 3 x 230/400 (-20%,+15%)
Menovitá frekvencia [Hz] 50 (± 2 %)
Referenčný prúd Iref /menovitý prúd In [A]  5 a 10 /5
Prechodový prúd  Itr [A]
priame / polopriame zapojenie
0,5 a 1 / 0,25
Nábehový prúd Ist [mA]
≤ 10
Minimálny prúd  Imin [A]
priame / polopriame zapojenie
0,25 a 0,5 / 0,05
Maximálny prúd Imax [A] 
priame / polopriame zapojenie
65 (puzdro C), 100 (puzdro E), 120 (puzdro 9) / 10
Vlastná spotreba - napäťový obvod [VA/W] Buck zdroj bez RS485: 0,88/ 0,33 na fázu 
Buck zdroj s transf. pre RS485 ≤2,05/ 1,32 (L1); 0,88/ 0,33 (L2 a L3)
zdroj MYRRA (aj pre RS485) ≤ 1,18 / 0,60 na fázu
zdroj buck s MYRRA pre RS485 ≤ 1,42/ 0,55 v L1, 1,10/ 0,40 (L2, L3)
Vlastná spotreba - prúdový obvod [VA] ≤ 0,01 pri Iref
Konštanta impulzov [imp/kWh] 
skúšobný výstup  kTO / impulzný výstup  kSO
1000 (nastaviteľné výrobcom od 1 do 30000) / 1000 (kTO/x; x = 1 – 10)
Tranzistorový výstup SO 24 V / 30 mA
Prevádzková teplota  -40 °C až +70 °C
Stredný teplotný koeficient  [%/K] ≤ 0,04
Svorky [mm] prúdové ; napäťové ; pomocné
puzdro do  65 A / do 100 A / do 120 A
ø 6 ; ø 3 ; ø 3  ø 8,2 ; ø 3 ; ø 3 ø 9,5;  ø 3 ; ø 3
Stupeň krytia IP53 v puzdre  E a 9;
IP51 pre elektromer, IP20 pre svorkovnicu v puzdre C
Vzdialenosť upevňovacích otvorovš x v [mm] 150 x 215-230 (puzdro E a 9) 
Rozmery elektromera  - š x v/v´ x h  [mm] 126x135x59 mm (puzdro C), 177x251x60 (puzdro E a 9) 
Weight [kg] ≤ 1,23