AMT B3x-FA4SET na činnú energiu, viacsadzbové, s RTC, do 100 A

Trojfázové statické elektromery AMT B3x-FA4SET sú určené na meranie činnej elektrickej energie, okamžitých činných výkonov pre odber a dodávku, napätia, prúdu a účinníka v trojfázovej štvorvodičovej sieti v priamom zapojení. Umožňujú meranie energie v sadzbách riadených internými hodinami (max. štyri sadzby) alebo ovládaných zvonku (dve sadzby). Namerané dáta ukladané do registrov označených podľa OBIS kódov sú zobrazené na LCD v cyklickom alebo krokovom režime. Počas výpadku napätia sú údaje zálohované v energeticky nezávislej pamäti, ktoré je možné prezerať na LCD. Elektromery je možné parametrizovať a odčítavať pomocou optickej sondy typu AMOS a softvéru AMsoft dodávaným výrobcom. Skúšobné impulzy úmerné spotrebovanej energii indikuje červená LED. Elektromery je možné vyrobiť vo vyhotovení s meraním v súčtovom režime (funkcia jednosmerný strojček) alebo v oddelenom režime (odber-dodávka).

Vlastnosti

 • Meranie energie, výkonu, napätia, prúdu, účinníka ... (A+, A-, P+, P-, U, I, PF...);
 • Historické záznamy obsahov vybraných registrov vytvárané na konci kalendárneho mesiaca - maximálne 15 mesačných záznamov (A+, A-);
 • Záznamy počtu udalostí (o pôsobení magnetického poľa, výpadkoch napätia, narušeniach krytov elektromera...);
 • Záznamy udalostí v samostatných logbookoch (1 - 3);
 • Pasívne vysielacie impulzné SO výstupy na diaľkový prenos;
 • Komunikačné rozhrania: optické a RS485;
 • Zvárané puzdro na požiadavku zákazníka;
 • Vyhovuje IEC/EN 62052-11, IEC/EN 62053-21; EN 50470-1,
  EN 50470-3 a požiadavkám smernice Európskeho parlamentu
  a Rady 2014/32/EU (MID);
 • Dodáva sa prvotne overený na fakturačné meranie činnej energie.

Technické údaje

Trieda presnosti AB 
Referenčné napätie [V] 3 x 220/380, 3 x 230/400, 3 x 240/415 (-30,+15%), 220, 230, 240
Menovitá frekvencia [Hz] 50 
Referenčný prúd Iref [A]
5 a 10
Prechodový prúd ltr [A]
0,5 a 1 
Nábehový prúd Ist [A]  ≤ 0,02 a 0,04 
Minimálny prúd Imin [A]
0,25 a 0,5 
Maximálny prúd Imax [A]
40, 50, 60, 80, 100
Vlastná spotreba - 
napäťový obvod [VA/W]
≤ 7,7/ 1,2
Vlastná spotreba - 
prúdový(é) obvod(y) [VA]
≤ 0,006 (pri 5 A); 2,25 (pri 100 A)
Konštanta impulzov pre skúšobný výstup kTO [imp/kWh] 1000
Tranzistorový výstup SO 24 V / 30 mA
Prevádzková teplota  - 40 °C až + 70 °C
Stredný teplotný koef. [%/K] ≤ 0,04
Svorky prúdové ; pomocné [mm]  ø 8 ; ø 3 
Stupeň krytia 
veko / kryt svorkovnice
IP54 / IP53
Vzdialenosť upevň. otvorov - š x v [mm]  150 x 215-230
Rozmery - š x v/v´x h [mm]  177 x 187 / 251 x 60
Hmotnosť [kg] ≤ 1,23