Profil spoločnosti

Applied Meters, a.s. je dynamickou spoločnosťou, ktorá sa zaoberá vývojom, výrobou a predajom elektronických elektromerov a zariadení na kalibráciu a overovanie elektromerov.

Základnou filozofiou spoločnosti je ponúknuť výrobok podľa potrieb zákazníka, zabezpečiť jeho vývoj a typové schválenie, výrobu a jeho následné testovanie a kalibráciu.

Spoločnosť disponuje moderným technologickým zariadením, ktoré umožňuje vykonávanie automatickej kalibrácie elektromerov bez vplyvu ľudského faktora s dennou kapacitou cca 2 000 ks pri minimálnych nárokoch na ľudskú pracovnú silu.

Applied Meters, a. s. má schválené laboratóriá na overovanie elektromerov podľa normy MID, modul D, čo umožňuje spoločnosti dodávať elektromery s overovacou plombou platnou v celej Európskej únii.

Applied Meters je tiež dodávateľom technologických celkov na montáž, kalibráciu a overovanie elektromerov. Ponúka presné zdroje napätia a prúdu, presné etalónové elektromery, a prípojné zariadenia na elektromery. Všetky technologické zariadenia sú dodávané formou „na kľúč“od vypracovania individuálneho projektu, cez výrobu, testovanie a následné zmontovanie, uvedenie do činnosti a zaškolenie obsluhy na mieste, ktoré si určí zákazník.

Applied Meters, a. s. má ambíciu stať sa významným dodávateľom služieb a produktov v oblasti merania elektrickej energie a následného zberu dát a ich integrovania do nadradených systémov.

Od decembra 2022 do novembra 2023 sa vďaka podpore z Európskych fondov  v našej spoločnosti  úspešne realizovalo školenie 9 vybraných pracovníkov zamerané na DLMS/COSEM protokol.