Jednofázové elektromery

 • AMS B1x-SAx na meranie činnej energie, s mechanickým registrom AMS B1x-SAx na meranie činnej energie, s mechanickým registrom
  Jednofázové statické elektromery AMS B1x-SAx sú určené na priame a nepriame meranie činnej elektrickej energie so zobrazením nameranej energie na mechanickom registri s krokovým pohonom. V prípade elektromerov na polopriame meranie (x/5) je potrebné údaj registra násobiť prevodom meracieho transformátora prúdu. Skúšobné impulzy úmerné spotrebovanej energii indikuje červená LED. Funkcia „jednosmerný strojček“ zabezpečuje pozitívne meranie energie aj v prípade jej obráteného toku.
 • AMS B2x-Fx na činnú, jalovú a zdanlivú energiu, viacsadzb., s RTC a profilmi údajov AMS B2x-Fx na činnú, jalovú a zdanlivú energiu, viacsadzb., s RTC a profilmi údajov
  Jednofázové statické elektromery AMS B2x-Fx sú určené na meranie činnej, jalovej a zdanlivej elektrickej energie, okamžitých činných, jalových a zdanlivých výkonov pre odber a dodávku, maximálneho stredného činného, jalového a zdanlivého výkonu, napätia, prúdu a účinníka v dvojvodičových sieťach v priamom zapojení. Umožňujú meranie energie v sadzbách riadených internými hodinami (max. štyri sadzby) alebo ovládaných zvonku (dve sadzby). Namerané dáta ukladané do registrov označených podľa OBIS kódov sú zobrazené na LCD v cyklickom alebo krokovom režime. Elektromery je možné parametrizovať a odčítavať pomocou optickej sondy typu AMOS a softvéru AMsoft dodávaným výrobcom. Skúšobné impulzy úmerné spotrebovanej činnej a jalovej energii indikujú červené LED. Elektromery je možné vyrobiť vo vyhotovení s meraním v súčtovom režime (jednosmerný register) alebo oddelenom režime odber-dodávka.
 • AMS B3x-Fx na činnú energiu, so vstavanými hodinami AMS B3x-Fx na činnú energiu, so vstavanými hodinami
  Jednofázové statické elektromery AMS B3x-Fx sú určené na meranie činnej elektrickej energie, okamžitých výkonov, napätia, prúdu a účinníka v dvojvodičových sieťach v priamom zapojení. Umožňujú záznam obsahov vybraných registrov energií (celkových a sadzbových) za účtovacie obdobiе (max. 15 záznamov). Elektromery sú vybavené vlastnými hodinami reálneho času, ktoré riadia meranie energie v maximálne 4 sadzbách. Ďalej je možné zaznamenávať udalosti, ako sú napr. výpadok napätia, odobratie krytu svorkovnice, odobratie krytu elektromera a ovplyvňovanie magnetickým poľom.
 • Softvér na odčítanie a parametrizáciu AMsoft Softvér na odčítanie a parametrizáciu AMsoft
  Program je navrhnutý pre obsluhu statických elektromerov s obyčajnými, ale aj s inteligentnými programovateľnými funkciami. Na programovanie využíva PC (brány COM, USB), ku ktorým sa pripájajú komunikačné zariadenia na realizáciu obojsmernej sériovej komunikácie podľa IEC/EN 62056-21.