Pripojovacie systémy pre elektromery MHS a FHS

Pripojovacie systémy MHS a FHS predstavujú zostavy pohyblivých a pevných radníc, ktoré slúžia na presun a pripojovanie skúšaných elektromerov počas technologických operácií.

Vlastnosti

  • Modulová konštrukcia systému radníc umožňuje stavbu zariadení s rozličnou skúšobnou kapacitou podľa požiadaviek, kladených na laboratória.
  • Systém radníc sa môže skladať až zo štyroch jednotiek. Každá z radníc má kapacitu na vyhodnocovanie až do 20 elektromerov, buď jednofázových alebo viacfázových, s 10 elektromermi na každej strane.
  • Konštrukcia systému umožňuje prispôsobenie rozloženia jednotlivých modulov k prispôsobeniu sa ľubovoľnej ploche laboratória pre ľahkú manipuláciu a optimálne regulovanie a kalibráciu elektromerov.
  • Pohyblivé radnice umožňujú ľahké ovládanie a manipuláciu s optimálnym spracovaním technologických operácií.
  • Radnice môžu byť vybavené jednofázovými alebo trojfázovými rýchloupínacími pripojovacími mechanizmami.
  • Manuálny systém pripojenia jednofázových, dvojfázových a trojfázových elektromerov dovoľuje dosiahnuť prúdy až do 120 A.
  • Radnice môžu byť vybavené voliteľnými presnými elektronicky kompenzovanými transformátormi (CMR-I alebo CMR-U), ktoré umožňujú simultánne skúšanie elektromerov s prepojenými obvodmi napätia a prúdu.
  • Systém pohyblivých radníc je zameraný na plne automatizované elektronické zariadenie ELMA alebo na čiastočnú modernizáciu existujúcich elektromechanických systémov.
  • K dispozícii sú aj stabilné verzie systému radníc s rôznou kapacitou.

Technické údaje

Kapacita systému stabilných radníc násobok 5 1
Kapacita systému pohyblivých radníc do 4 radníc, so 16 alebo  20 elektromermi (8 alebo 10 na každej strane radnice) 1
Vzdialenosť medzi mobilnými radnicami 1,5 m 1
Napäťový rozsah max. 300 V 1
Pripojenie napätia rýchle alebo univerzálne (s bezpečnostnými zásuvkami)
Prúdový rozsah max. 120 A 1,2
Pripojenie prúdu rýchle alebo univerzálne 2

1 môže sa prispôsobiť zákazníkovi

2 limitné prúdy rýchloupínacích mechanizmov: 100 A nepretržite a 120 A na max. 5 min …. obidva pre plný tlak kontaktu na medenú svorku