Optické sondy AMOS-RS485x s rozhraním RS485

Optické sondy typu AMOS-RS485x sa používajú na sériovú komunikáciu (odčítavanie, parametrizovanie a nastavovanie) využitím infračerveného prenosu medzi statickými inteligentnými elektromermi (alebo inými zariadeniami) s optickým rozhraním na jednej strane a PC alebo RPT (ručným počítačovým terminálom) vybaveným rozhraním RS485 na druhej strane.

Vlastnosti

  • Sú určené na obojsmernú sériovú komunikáciu s elektromerom prostredníctvom infračerveného svetla;
  • Rozhranie RS 485 umožňuje prepojenie na diaľku;
  • Sondy sú prichytené k elektromeru permanentným magnetom hlavičky;
  • Sondy spĺňajú všetky technické požiadavky na údajový prenos podľa normy IEC 62056-21 a súbor užívateľských predpisov DLMS/COSEM.

Technické údaje

Prenosová rýchlosť 300 Bd až 19200 Bd
Vlnová dĺžka IR prenosu 800 nm až 1000 nm
Napájanie +9 Vdc až +40 Vdc (vyhotovenia AMOS-RS485H a AMOS-RS485R)
+5 Vdc ±10 % (vyhotovenie AMOS-RS485A)
Synchronizácia
v zmysle FLAG protokolu alebo XON / XOFF
Hmotnosť
0,2 kg 
Dĺžka prenosového kábla do 50 m (vyhotovenia AMOS-RS485H a  AMOS-RS485R)
2 m (vyhotovenie AMOS-RS485A)
Teplotný pracovný rozsah
– 20 °C až  +50 °C
Interface PC
RS485, poloduplex