AMCV M4x, prevodník Mesh/RS485

Prevodníky Mesh/RS485 typu AMCV M4x sú určené na zber údajov z elektromerov v distribučnej sieti vybavených rozhraním RS485 a ich následného odoslania do Mesh siete.

Vlastnosti

  • Prevodníky sa parametrizujú výrobcom. Môžu byť nastavené ako:
    router  - pripája sa na niektorý  z gateway – typu AMCV M4-CG alebo AMCV MU-CG;
    gateway - umožňuje zber dát cez router.
  • Možnosť nastavenia 17 parametrizovateľných kanálov, výrobca nastavuje adresu, frekvenciu, vysielací výkon a prenosovú rýchlosť.
  • Štyri indikačné LED na prednom paneli, ktoré okrem pripojenia na gateway idikujú aj intenzitu signálu.
  • Impulzný vstup na pripojenie zariadení s otvoreným konektorom alebo relé-kontaktom.
  • Prevodníky sú vyhotovené v súlade s normami IEC/EN 300 220, IEC/EN 301 489, IEC/EN 60950, IEC/ЕN 62056-21, IEC/EN 62056-61 a podľa požiadaviek smernice EU pre R&TTE.

Technické údaje

Menovité napätie [V] 230 ± 10 % (jednofázové napájanie)
Vlastná spotreba prevodníka [W] max. 0,6
Počet uzlov ISM - Mesh 256 (závislé od topológie siete)
Počet uzlov pre RS485
Max. 32, optimálne 20
ISM – Mesh komunikácia [MHz] 868 - 870
Počet frekvenčných kanálov max. 17
Výstupný výkon nastaviteľný: 1mW / 0 dBm, 10 mW / 10 dBm; 25 mW / 14 dBm; 300 mW /25 dBm; 500 mW / 27 dBm
 Citlivosť [dBm]  - 106 (typicky pri 4800 bps na RF strane)
Dosah pre ISM Mesh pre priame spojenie [m]
typicky 2 000
Dosah pre ISM Mesh v budovách s prekážkami [m] typicky 100 
Anténny vstup prevodníka [ohm] 50 (SMA female)
RS 485 komunikácia  poloduplex (skrúcaný pár - dvojlinka)
Prenosová rýchlosť [Bd] 300 - 19 200
Izolačná pevnosť [kV] 4 (zariadenie triedy II)
Dĺžka vedenia [m] 300 (pri 9600 bps)
Impedancia vedenia [ohm] 100
Pripojenie Zatláčacia svorkovnica 
Externý napájací výstup [V/mA] 5/50 (pripojenie - svorkovnica)
Impulzný vstup  Stredné kontakty zatláčacej svorkovnice
Rozmer  š x v x h  [mm] 35 x 90 x 66
Teplotný rozsah [ºC] -10 až 65 
Relatívna vlhkosť [%] 5 – 75
Hmotnosť [kg] 0,15