AMS B2x-Fx na činnú, jalovú a zdanlivú energiu, viacsadzb., s RTC a profilmi údajov

Jednofázové statické elektromery AMS B2x-Fx sú určené na meranie činnej, jalovej a zdanlivej elektrickej energie, okamžitých činných, jalových a zdanlivých výkonov pre odber a dodávku, maximálneho stredného činného, jalového a zdanlivého výkonu, napätia, prúdu a účinníka v dvojvodičových sieťach v priamom zapojení. Umožňujú meranie energie v sadzbách riadených internými hodinami (max. štyri sadzby) alebo ovládaných zvonku (dve sadzby). Namerané dáta ukladané do registrov označených podľa OBIS kódov sú zobrazené na LCD v cyklickom alebo krokovom režime. Elektromery je možné parametrizovať a odčítavať pomocou optickej sondy typu AMOS a softvéru AMsoft dodávaným výrobcom. Skúšobné impulzy úmerné spotrebovanej činnej a jalovej energii indikujú červené LED. Elektromery je možné vyrobiť vo vyhotovení s meraním v súčtovom režime (jednosmerný register) alebo oddelenom režime odber-dodávka.

Vlastnosti

 • Meranie energie, výkonu, napätia, prúdu, účinníka ... (+A, -A, +Ri, -Ri, +Rc, -Rc, +R, -R, +S, -S, +P, -P, Pmax, U, I, cos j...);
 • Historické záznamy obsahov vybraných registrov vytvárané na konci kalendárneho mesiaca – maximálne 15 mesačných záznamov;
 • Záznamy udalostí (o pôsobení magnetického poľa, výpadkoch napätia, narušeniach krytov elektromera...) - počet udalostí s dátumom ich výskytu;
 • Záznam údajov v troch nezávislých profiloch s voliteľnými kanálmi (20 kanálov);
 • Pasívne vysielacie impulzné SO výstupy (zvlášť pre činnú a jalovú energiu);
 • Komunikačné rozhrania: optické, RS485 alebo Mesh so zabudovanou, prípadne s vonkajšou anténou (EN 62056-21, režim C);
 • Možné vyhotovenia s funkciou odpínania pomocou odpínača, relé 1 a relé 2. Spôsob odpínania je definovaný módmi 0 až 6;
 • Zvárané puzdro na požiadavku zákazníka;
 • Odnímateľný a nastaviteľný horný záves je súčasťou balenia;
 • Vyhovuje IEC/EN 62052-11, IEC/EN 62053-21; EN 50470-1, EN 50470-3 a požiadavkám smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/32/EU (MID);
 • Dodáva sa prvotne overený na fakturačné meranie činnej energie.

Technické údaje

Trieda presnosti A, B (MID); 2, 1 (EN 62053-21);
23 pre jalovú energiu (IEC 62053-23)
Referenčné napätie [V] 220, 230, 240 (-30,+15%)
Menovitá frekvencia [Hz] 50 (± 2 %)
Referenčný prúd Iref [A]
5 a 10
Prechodový prúd ltr [A]
0,5 a 1 
Nábehový prúd Ist [A]  ≤ 0,02  
Minimálny prúd Imin [A]
0,25 a 0,5 
Maximálny prúd Imax [A]
60 (DIN svorkovnica)100 (BS svork.) 
Vlastná spotreba - napäťový obvod [VA/W] ≤ 3,0 / 1,7 (vrátane RS 485)
Vlastná spotreba - prúdový(é) obvod(y) [VA] ≤ 0,02
Prevádzková teplota - 40 °C až + 70 °C
Stredný teplotný koef. [%/K] ≤ 0,04
Konštanta impulzov pre skúšobný výstup kTO [imp/kWh] Parametrizovateľné: 1 - 30000, prednastavená hodnota: 5000
Mechanické a elektromagnetické prostredie
M1, E2
 Svorky prúdové ; napäťové ; pomocné [mm] BS (DIN) ø 8 ; ø 3 ; ø 3 (ø 7 ; ø 3 ; ø 3)
Hmotnosť [kg]
≤ 0,6
Rozmery - š x v/v´x h [mm] BS (DIN)
130 x 129/190 x 60
(130 x 122/171 x 60)
Vzdialenosť upevň. otvorov - š x v [mm] BS (DIN) 104 - 112 x 115 - 155
(92 - 112 x 115 - 155)
Stupeň krytia  IP53 
ISM – Mesh komunikácia [MHz]
868 - 870
Výstupný výkon
Prednastavený 25,119 mW (14 dBm); voliteľné 1 mW (0 dBm), 10 mW (10 dBm), 25,119 mW (14 dBm); 316,228 mW (25 dBm); 501,187 mW (27 dBm)
Dosah pre ISM Mesh pre priame spojenie [m]
150 pre internú anténu; 300 pre externú anténu
Dosah pre ISM Mesh v budovách s prekážkami [m]  25 pre internú anténu; 50 pre externú anténu
Počet uzlov ISM – Mesh 256
RS485 poloduplex – prenosová rýchlosť [Bd]  9 600, 19 200