Zariadenie na skúšky striedavým napätím AMVT

Zariadenie AMVT je určené na skúšky odolnosti izolácie striedavým napätím jednofázových a trojfázových elektromerov v sériovej výrobe aj pri individuálnych skúškach podľa noriem IEC 62052-11, IEC 62053-21, -22, -23 pre elektromery s ochrannou triedou I a II.

Vlastnosti

  • Zdroj skúšobného napätia (2 kV resp, 4 kV) má zabudovaný nastaviteľný časovač do 1 min;
  • V prípade zisteného prierazu izolácií zdroj vydáva akustický signál a vypne sa;
  • Skúšobná skriňa umožňuje samočinné skúšanie 1 až 4 ks jednofázových resp. trojfázových elektromerov;
  • Elektromery sú pripojené rýchloupínacím mechanizmom;
  • V prípade zisteného prierazu izolácií sa rozsvieti kontrolné svetlo na zistenej pozícii.

Technické údaje

Trieda presnosti 1
Napájanie 220 V, 230 V ±10%
Frekvenčný rozsah 45 ... 65 Hz
Výstupný výkon 4 x 500 VA
Maximálna spotreba 2 kVA
Výstupné napätie 2 kV, 4 kV
Časovač nastaviteľný 10, 60 s
Rozsah nastavenia výstupného napätia 0 - 4300 V
Ochrana proti skratu
Rozmery 1040 x 550 x 450 mm
Hmotnosť 80 kg
Počet meraných pozícií 1 ... 4

 

Poznámka: Počet skúšaných pozícií je možné upraviť podľapriania zákazníka.