Softvérové vybavenie SPE k meracej stanici ELMA

Softvér SPE je určený na testovanie a kalibráciu elektromerov. Softvérový balík obsahuje postupy na ovládanie hardvéru, zber údajov, vyhodnocovanie meraní, výstup dokumentov, výmenu údajov elektromera, archiváciu údajov, analýzu údajov a údržbu systému.

Vlastnosti

 • Práca v operačnom systéme Microsoft Windows.
 • Podpora siete v distribučných systémoch: komunikácia  klient / server s centrálnou databázou prostredníctvom ľubovoľného typu počítačovej siete.
 • Viacjazyčné užívateľské rozhranie preddefinovanými a užívateľom definovateľnými slovníkmi umožňuje okamžitú implementáciu národného alebo regionálneho jazyka. 
 • Jednoduchý spínač formátu displeja z celkových charakteristík procesu na dielčie výsledky ľubovoľného elektromera.
 • Jednoduchý vstup parametrov elektromera, skúšok nadefinovaných používateľom, sledu a postupu skúšok, adries a ľahko ovládateľných operácií s príslušnými databázami.
 • Používateľom definované skúšobné hranice s podporou noriem IEC a miestnych noriem a pravidiel.
 • Grafická reprezentácia nameraných výsledkov, odchýlok
  a kriviek.
 • Voľne definované výstupné dokumenty pre Microsoft Office.
 • Podpora ručných počítačových terminálov alebo zberu údajov poskytovaných čiarovým kódom.
 • Možnosť definície ľubovoľného harmonického obsahu v meracích výkonových signáloch.
 • Podpora komunikácie s elektronickými inteligentnými elektromermi.
 • Súbežné skúšky elektromerov s rozličnými konštantami.

Archivačný program ARCHIVER

 • Vytváranie a vyhodnocovanie archívov;
 • Triedenie a tlačenie podľa rozličných kritérií.

Technické údaje

Kód Popis
SPE 1001 Softvérový balík pre 1 meraciu pozíciu
licencia pre max. 1 jednofázovú alebo trojfázovú pozíciu
SPE 1003 Softvérový balík pre 3 meracie pozície
licencia pre max. 3 jednofázové alebo trojfázové pozície
SPE 1005 Softvérový balík pre 5 meracích pozícií
licencia pre max. 5 jednofázových alebo trojfázových meracích pozícií
SPE 1006 Softvérový balík pre 6 meracích pozícií
licencia pre max. 6 jednofázových alebo trojfázových meracích pozícií
SPE 1110 Softvérový balík pre 10 meracích pozícií
licencia pre max. 10 jednofázových meracích pozícií
SPE 1310 Softvérový balík pre 10 meracích pozícií
licencia pre max. 10 trojfázových meracích pozícií
SPE 1120 Softvérový balík pre 20 meracích pozícií
licencia pre max. 20 jednofázových meracích pozícií
SPE 1320 Softvérový balík pre 20 meracích pozícií
licencia pre max. 20 trojfázových meracích pozícií
SPE 1124 Softvérový balík pre 24 meracích pozícií
licencia pre max. 24 jednofázových meracích pozícií
SPE 1324 Softvérový balík pre 24 meracích pozícií
licencia pre max. 24 trojfázových meracích pozícií
SPE 1100 Softvérový balík
licencia pre neobmedzený počet jednofázových meracích pozícií
SPE 1300 Softvérový balík
licencia pre neobmedzený počet trojfázových meracích pozícií
CSE 1000 Riadiaci softvér určený len na riadenie výkonových zdrojov