Skúšobné zariadenie na elektromery ELMA

Testovacie zariadenie elektromerov ELMA umožňuje vykonávať automatizovanú kalibráciu a testovanie elektromerov. Môže sa použiť aj ako testovacie etalónové zariadenie na overenie a kalibráciu etalónov a referenčných elektromerov v laboratóriách. Testovacie zariadenie ELMA vyhovuje norme IEC 60736. Modulová koncepcia ELMA umožňuje prispôsobenie požiadaviek špecifickým požiadavkám laboratória.

Vlastnosti

  • Presnosť referenčného etalónového elektromera je možná až do 0,01 %;
  • Extrémne čistý syntetizovaný 4-kvadrantový testovací signál pokrýva potreby presnosti aj vysokej skúšobnej kapacity testovacích laboratórií;
  • Inteligentné miestne vyhodnocovacie jednotky s vysokou rozlišovacou schopnosťou snímajú značky na kotúči elektromera alebo LED výstupy elektronických elektromerov;
  • Možnosť použitia 2 optických senzorov na snímanie činnej a jalovej LED elektromera;
  • Voliteľný optický komunikačný kanál umožňuje súčasnú výmenu údajov s elektronickými elektromermi;
  • Upevňovací systém má kapacitu niekoľkých mobilných vozíkov elektromerov s 8, 10, 12, 16, 20 alebo 24  testovanými elektromermi na každom z nich;
  • Voliteľné elektronicky vyvažované jednotky potlačenia spoločného režimu umožňujú simultánnu skúšku elektromerov s prepojenými prúdovými a napäťovými obvodmi;
  • Voliteľný bezdrôtový zber údajov pomocou ručného počítačového terminálu s integrovaným snímačom čiarového kódu laserovým snímačom umožňuje pružný zber údajov skúšaných elektromerov;
  • Dodávaný ovládací softvér pre Microsoft Windows umožňuje viacjazyčnú prevádzku so slovníkom, definovaným užívateľom;
  • Miestna sieť a databázy zabezpečujú automatizovanú výmenu údajov, centrálne vyhodnocovanie a archiváciu v laboratóriách s niekoľkými skúšobnými zariadeniami.

Technické údaje