Referenčný etalón RS 3330

Referenčný etalón RS 3330 je prístroj umožňujúci merať s najvyššou možnou presnosťou veličiny súvisiace s elektrickým výkonom a energiou. Referenčný etalón je navrhnutý na splnenie všetkých požiadaviek, kladených na referenčný etalón pre skúšobné a kalibračné systémy na jedno- a trojfázové elektromery.

Vlastnosti

 • 7” farebný viacdotykový displej.
 • Najvyššia presnosť 0,01 % (voliteľne až do 0,005 %).
 • Široký merací rozsah 0,1 mA až 120 A a 0,1 V až 600 V.
 • Extrémna šírka pásma 10 kHz a vzorkovacia frekvencia 24-bit, 125 000 vzoriek za sekundu.
 • Harmonické a medziharmonické až do 200. harmonickej (digitálne spracovanie až do 1024. harmonickej).
 • Prúdové a napäťové vstupy určené pre bezpečnostnú kategóriu CAT IV 300 V / CAT III 600 V.
 • Digitálne vstupy pre externé inteligentné napäťové a prúdové senzory (vrátane vysokoprúdových AC a DC senzorov).
 • Štyri nezávislé impulzné vstupy.
 • Štyri nezávislé plne programovateľné impulzné výstupy, ktoré je možné priradiť k vybraným veličinám.
 • Programovateľná konštanta impulzných výstupov až 4 MHz.
 • Ethernetová sieť pre celosvetové diaľkové ovládanie a výmenu dát.

Technické údaje

Základný frekvenčný rozsah 15 .. 70 Hz
Rozsah meraného napätia 0.1 .. 600 V (medzi fázou a neutrálom)
Napäťový a prúdový rozsah 1.5 - 5 - 8 - 25 - 40 - 120 - 230 - 600 V
Rozsah meraného prúdu 0.1 mA .. 120 A
Prúdové rozsahy 12 - 36 - 60 - 180 - 360 mA - 1 - 2 - 5 - 12 - 36 - 60 - 120 A
Rozsah účinníka 0 ... 1 (štvorkvadrantové meranie)
Šírka pásma аž do 10 kHz
Vzorkovanie 24-bit 125 000 vzoriek za sekundu
Harmonické a medziharmonické аž do 200-tej (digitálne spracovanie až 1024-tej)
Teplotný koeficient < 0,0003 % / K
Dlhodobá stabilita < 0,0030 % / rok
Meracie režimy

2- vodičový činný / 2- vodičový jalový
3- vodičový činný / 3- vodičový jalový (umelý)
4- vodičový činný / 4- vodičový jalový (umelý)
4- vodičový jalový (prirodzený)

Testovanie elektromerov рriame testovanie indukčných alebo elektronických elektromerov alebo referenčných etalónov so súčasným použitím až 4 vyhodnotení chýb