Prenosné skúšobné zariadenie PTE

Prenosné skúšobné zariadenie PTE pozostáva z integrovaného prúdového a napäťového zdroja a elektronického referenčného etalónu triedy presnosti 0,05 % alebo 0,02 %. Zariadenie je dostupné v trojfázovej verzii PTE 2300 alebo jednofázovej verzii PTE 2100.

Vlastnosti

  • Meranie v laboratóriu alebo v teréne priamo na odbernom mieste
  • Jednoduché overenie elektromerov pri presne definovaných podmienkach merania – presne definovaných záťažových bodoch, ktoré sú zabezpečené kompaktným prúdovým a napäťovým zdrojom
  • Skúšanie elektromerov so zapojenými U-I mostíkmi
  • Automatická prevádzka s prednastavenými záťažovými bodmi bez potreby použiť externý počítač
  • Každý kanál zdroja je individuálne programovateľný s možnosťou generovať výstupný signál zadefinovaním jeho harmonických zložiek alebo použitím preddefinovaných tvarov signálov
  • Každý kanál zdroja môže byť modulovaný a naprogramovaný ako vysielač pre diaľkové ovládanie meradiel
  • Nezávislé generovanie jednofázových alebo trojfázových záťažových bodov na testovanie, kalibráciu a overovanie elektromerov
  • Meranie činnej, jalovej a zdanlivej energie pre trojfázové 3-vodičové alebo 4- vodičové systémy s integrovanou vyhodnocovacou jednotkou na meranie chyby elektromera a programovateľným impulzným výstupom
  • Umožňuje testovať prevod a zaťaženie CT/PT

Technické údaje

Výkonový zdroj (interný/špecifikácia na jeden kanál)
Napätie
Rozsah 3 ... 300 V (fáza – nulový vodič)
Výstupný výkon 30 VA
Presnosť 0,015 % (PTE 2x00E); 0,035 % (PTE 2x00A)
Činiteľ skreslenia < 0,3 %
Rozlíšenie 0,01 V
Stabilita < 0,005 % (počas 60 min periódy @ časová základňa 150 s)
Prúd  
Rozsah 1 mA ... 120 A
Výstupný výkon 60 VA max @ 60-120 A / 1 V max @ 0-60 A (výstup 120 A)
42 VA max @ 12 A / 5 V max (výstup 12 A)
Presnosť *1  0,015 % (PTE 2x00E), 0,035 % (PTE 2x00A) 
Činiteľ skreslenia < 0,3 %
Rozlíšenie min. 0,1 mA
Stabilita < 0,005 % (počas 60 min periódy @ časová základňa 150 s
Fázový uhol  
Rozsah 0° ... 360°
Rozlíšenie < 0,001° (45 … 100 Hz)
Harmonické  
Rozsah základnej harmonickej 40 Hz ... 70 Hz
Šírka pásma 30 … 2200 Hz
Fázový posun 0° … 360°
Max. amplitúda 50 (2. - 6. harmonická); 15 %  (7. - 40. harm.)
HDO (Vysielač telegramov)  
Frekvenčný rozsah 100 ... 1600 Hz
Modulácia 0 … 15 %
Výber kanálov Ľubovoľná kombinácia prúdových a napäťových kanálov
Všeobecné parametre  
Prevádzková teplota -10 ... +50 °C
Teplota skladovania -20 ... +60 °C
Prevádzková vlhkosť < 85 % pri Ta<21°C; < 95 % pri Ta<25°C 
(počas 30 dní rozptyl. do celého roka)
Spotreba cca. 550 VA
Napájanie 100 VAC ... 550 VAC
Krytie IP-67 (uzatvorené puzdro)
Bezpečnostné požiadavky Izolačná ochrana: EN 61010-1:2001
Kategória: 300 V CAT III, 600 V CAT IV
Rozmery (d x š x v) 470 x 370 x 180 mm (zariadenie)
Hmotnosť (približne) 16,5 kg (zariadenie) / 5 kg (príslušenstvo)

*1 v rozsahu 1 mA ... 30 mA vzťahuje sa k 30 mA