Pracovný etalón WS

Pracovný etalón WS 2330 je presné trojfázové referenčné meradlo elektrického výkonu a energie určené na overovanie elektromerov v mieste ich inštalácie. Prístroj zabezpečuje aj funkciu lokálnej výmeny údajov s inteligentnými elektromermi (odpočet údajov elektromerov).

Vlastnosti

 • Praktické a ľahké vyhotovenie s farebným displejom veľkosti 5.7”
 • Integrovaný napäťový vstup 300 V CAT IV / 600 V CAT III Integrovaná funkcia napájania z meraného obvodu
 • Dva univerzálne vstupy pre napäťové a prúdové sondy na meranie výkonu alebo prevodového pomeru CT/VT, fázy a záťaže
 • Triedy presnosti 0,2; 0,1; 0,05
 • Farebný grafický displej a alfanumerická klávesnica
 • USB pripojenie k PC
 • Vylepšená optická skenovacia hlava
 • Optické rozhranie pre lokálnu výmenu údajov s inteligentnými elektromermi podľa IEC 62056-21
 • Veľkokapacitná pamäť pre konfiguráciu a ukladanie dát
 • Impulzné výstupy LED a TTL s programovateľnou konštantou elektromera alebo frekvenciou
 • Vektorový diagram a zobrazenie tvaru signálu (režim osciloskopu)
 • Harmonická analýza v tabuľkovom a grafickom formáte
 • Databázový systém pre testované elektromery a namerané výsledky s možnosťou vyhľadávania
 • Rýchla synchronizácia nameraných údajov a konfigurácie s PC
 • PC softvér pre MS Windows
 • Konfigurovateľné používateľské rozhranie (regionálne a funkčné úpravy)
 • Prepravné puzdro s vysokým stupňom ochrany

Technické údaje

Vstupné obvody 1-fázový 2-vodičový; 1-fázový 3-vodičový  a  2-fázový; 3-fázový 3-vodičový / 4-vodičový
Napäťový rozsah 0,1 ... 600 V medzi fázou a nulovým vodičom Manuálny alebo automatický
Prúdový rozsah Závisí od typu prúdového snímača - do 20 A / 120 A / 240 A / 6000 A alebo viac
Rozsah účinníka -1 ... 0 ... 1
Fázový uhol 0 ... 360°
Základný frekvenčný rozsah
40 ... 70 Hz
Šírka pásma až do 3000 Hz
Harmonické až do 60-tej
Komunikácia USB rozhranie (SCPI protokol); bezdrôtové (2,4 GHz) – Bluetooth; optické rozhranie na komunikáciu s elektromermi podľa IEC 62056-21 (cez OPTH 1200)
Displej 5,7” / 320 x 240 pixelov / 256 farieb
Pamäť pre dáta min 1GB (>1000 záťažových bodov)
Teplotný koeficient < 50 x 10-6 / °C
Prevádzková teplota -20 ... +50 °C
Skladovacia teplota -25 ... +60 °C
Prevádzková vlhkosť max. 95% relatívnej vlhkosti ovzdušia bez kondenzácie
Napájanie z vnútorných nabíjateľných akumulátorov (Li-Ion); zo sieťového adaptéra (100 - 240 VAC / 12 VDC);
z výstupu autonabíjačky (12 VDC); z meraného napäťového obvodu (30 - 300 V /45 - 65 Hz)
Vlastná spotreba

Z batérie: 2 W (len základný prístroj), 4 W (základný prístroj + CC @ 100 A)

PFMC: 5 W / 10 VA (len základný prístroj), 7 W / 14 VA (základný prístroj + CC @ 100 A)
Normy IEC 60736, IEC 62056-21, IEC 61010-2-032
Krytie IP-42 (prístroj); IP-67 (transportný kufrík)
Bezpečnostné požiadavky izolačná ochrana: EN 61010-1; kategória: 300 V CAT IV / 600 V CAT III
Rozmery 220 x 160 x 60 mm (základný prístroj); 464 x 366 x 176 mm (transportný kufrík)
Hmotnosť základný prístroj: 0,85 kg; úplná štandardná zostava: 6,5 kg