Oddeľovacie jednotky obvodov MST-U

Oddeľovacie jednotky MSTU umožňujú pripojenie elektromerov na skúšobné zariadenie bez nutnosti rozpojovať napäťové spojky v elektromeroch.

Vlastnosti

  • Jednotka MST-U je pasívny oddeľovací transformátor s identickými sekundárnymi vinutiami;
  • Sekundárne vinutia sú realizované tak, že napäťové pokrýva potreby presnosti aj vysokej skúšobnej kapacity rozdiely medzi nimi sú zanedbateľné;
  • Jednotka MST-U pracuje bez vonkajšieho napájania;
  • Jednoduchá montáž na nové aj staré typy meracích staníc;
  • Konštrukčné vyhotovenie v maximálnej miere potláča parazitné indukčné väzby medzi jednotlivými sekundárnymi vinutiamisekundárnymi vinutiami.

Technické údaje

Vstupné napätie U1 230 V ± 20% (110, 220 V ± 20%, voliteľne)
Frekvenčný rozsah 45 ... 65 Hz
Maximálna odchýlka amplitúdy medzi sekund. napätiami 0,1%
Maximálny výkon/poz. 10 VA (17 VA)
Max. odchýlka medzi UTi а U1(medzi sekund. a prim. vinutím) 1%
Maximálna odchýlka fázy 0,03°
Izolačná pevnosť UTi/U1 (medzi sekund. a primárnym vinutím) 4 kV
Izolačná pevnosť medzi sekundárnymi vinutiami 2,1 kV
Ochrana proti skratu