Miestna vyhodnocovacia jednotka OPS

Jednotka OPS predstavuje miestny mikropočítač navrhnutý na vyhodnocovanie chyby skúšaného elektromera.

Vlastnosti

  • Optická časť jednotky umožňuje automaticky nastaviť snímanie reflexnej značky elektromechanických  elektromerov alebo SO výstupu alebo blikania LED statických elektromerov;
  • Autokalibračná schopnosť výrazne zvyšuje pracovný komfort a produktivitu skúšobného systému;
  • Snímač pracuje s kódovaným signálom, vďaka čomu je odolný voči vplyvu vonkajšieho svetla;
  • Zabudované diaľkovo ovládateľné deličky umožňujú vyhodnocovanie elektromerov s vysokými konštantami, so svetelnými impulzmi až do 2,5 kHz;
  • Variabilné predradené deličky umožňujú priame meranie špeciálnych elektromerov s impulzovým výstupom až do 500 kHz;
  • Zabudovaný manuálny spínač umožňuje účinné miestne ovládanie jednotlivých jednotiek a vstup údajov pri skúškach so zásahmi operátora.

 

Technické údaje

Max. rozlíšenie 0,002 %
Zobrazované rozlíšenie chýb X,X%; X,XX% or X,XXX% (voliteľné, výber pomocou softvéru
Rozhranie RS-422
Napájanie 9 V
Vlastná spotreba približne 150 mA
Maximálne frekvencie
Impulzy od etalónu 500 kHz
Optický vstup 1 kHz
Vstup S0 1 kHz
Impulzový vstup 1 MHz (TTL, CMOS)