Malé skúšobné zariadenie na elektromery ELMA 8x01

Zariadenie ELMA 8x01 je stolové vyhotovenie skúšobného zariadenia na meranie, nastavovanie alebo overovanie malého počtu elektromerov.

Vlastnosti

  • Trieda presnosti zariadenia (referenčného etalónu) môže byť podľa potreby laboratória až do 0,01 %;
  • Dostupný výkon a maximálny prúd do 240 A extrémne čistého syntetizovaného 4-kvadrantového skúšobného signálu pokrýva potreby presnosti aj vysokej skúšobnej kapacity skúšobných laboratórií;
  • Inteligentné miestne vyhodnocovacie jednotky s vysokou rozlišovacou schopnosťou používajú reflexné optické snímače, ktoré snímajú značky na kotúči elektromera a pasívne snímače, ktoré snímajú LED výstupy elektronických elektromerov;
  • Závesný rám pre 1, 2 alebo 3 pozície je vybavený rýchloupínacími pripojovacími mechanizmami;
  • Voliteľné presné elektronicky kompenzované transformátory umožňujú simultánnu skúšku elektromerov s prepojenými prúdovými a napäťovými obvodmi;
  • Dodávaný ovládací softvér pre Microsoft Windows umožňuje viacjazyčnú prevádzku so slovníkom definovaným užívateľom, intuitívnu konfiguráciu skúšobných postupov, databázové operácie a užívateľom definovaný tvar výstupných dokumentov, kompatibilných s Microsoft Office pre ľubovoľné systémové výstupné zariadenie;
  • Miestna sieť a databázy zabezpečujú automatizovanú výmenu údajov, centrálne vyhodnocovanie a archiváciu v laboratóriách s niekoľkými skúšobnými zariadeniami.

Technické údaje

Napätie    Typ
Rozsah efektívnych fázových napätí 1 x 30 V ... 300 V (500 V voliteľných) ELMA 8101 
3 x 30 V ... 300 V (500 V voliteľných) ELMA 8301 
Rozlíšenie < 0,01 %   
Stabilita < 0,005 % (integračná doba 150 s)   
Činiteľ skreslenia < 0,3 %   
Presnosť nastavenia < 0,05 %  ELMA 8x01A 
< 0,02 %  ELMA 8x01E 
< 0,01 %  ELMA 8x01S 
Prúd     
Rozsah efektívnych hodnôt prúdov 1 x 1 mA ... 120 A (240 A voliteľných)  ELMA 8101 
3 x 1 mA ... 120 A (240 A voliteľných)  ELMA 8301 
Rozlíšenie < 0,01 %  
Stabilita < 0,005 % (integračná doba 150 s)   
Činiteľ skreslenia < 0,3 %  
Presnosť nastavenia < 0,05 %  ELMA 8x01A 
< 0,02 %  ELMA 8x01E 
< 0,01 %  ELMA 8x01S 
Fázový uhol     
Rozsah 0° ... 360°   
Rozlíšenie < 0,01°   
Presnosť nastavenia < 0,03°  ELMA 8x01A 
< 0,01°  ELMA 8x01E 
< 0,005° ELMA 8x01S
Frekvencia    
Rozsah základnej frekvencie 40 Hz ... 70 Hz   
Rozlíšenie < 0,002 Hz  
Presnosť nastavenia < 0,002 Hz  
Výstupný výkon    
Prúd * 1 x 100 VА  ELMA 8101 
3 x 100 VА  ELMA 8301 
Napätie 1 x 100 VА  ELMA 8101 
3 x 100 VA  ELMA 8301 

* Pre plný rozsah prúdu na výstupných svorkách zdroja