AMS B3x-Fx na činnú energiu, so vstavanými hodinami

Jednofázové statické elektromery AMS B3x-Fx sú určené na meranie činnej elektrickej energie, okamžitých výkonov, napätia, prúdu a účinníka v dvojvodičových sieťach v priamom zapojení. Umožňujú záznam obsahov vybraných registrov energií (celkových a sadzbových) za účtovacie obdobiе (max. 15 záznamov). Elektromery sú vybavené vlastnými hodinami reálneho času, ktoré riadia meranie energie v maximálne 4 sadzbách. Ďalej je možné zaznamenávať udalosti, ako sú napr. výpadok napätia, odobratie krytu svorkovnice, odobratie krytu elektromera a ovplyvňovanie magnetickým poľom.

Vlastnosti

  • Meranie energie, výkonu, napätia, prúdu, účinníka ... (+A, -A, +P, -P, U, I, cos j...);
  • Odnímateľný a nastaviteľný horný záves je súčasťou balenia;
  • Historické záznamy obsahov vybraných registrov vytvárané na konci kalendárneho mesiaca – maximálne 15 mesačných záznamov;
  • Záznamy udalostí (pôsobení magnetického poľa, výpadkov napätia, narušení krytov elektromera...) - počet s časmi ich výskytu;
  • Pasívny vysielací impulzný SO výstup;
  • Zvárané puzdro na požiadavku zákazníka;
  • Vyhovuje IEC/EN 62052-11, IEC/EN 62053-21; EN 50470-1, EN 50470-3 a požiadavkám smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/32/EU (MID);
  • Dodáva sa prvotne overený na fakturačné meranie činnej energie.

Technické údaje

Trieda presnosti AB (MID); 21 (EN 62053-21)
Referenčné napätie [V] 230 (-30,+15%)
Menovitá frekvencia [Hz] 50 (± 10 %)
Referenčný prúd Iref [A]
5 a 10
Prechodový prúd ltr [A]
0,5 a 1 
Nábehový prúd Ist [A]  ≤ 0,02 a 0,04 
Minimálny prúd Imin [A]
0,25 a 0,5 
Maximálny prúd Imax [A]
40, 60 
Vlastná spotreba - napäťový obvod [VA/W] ≤ 7,8 /0,8
Vlastná spotreba - prúdový(é) obvod(y) [VA] ≤ 0,1
Konštanta impulzov pre skúšobný výstup kTO [imp/kWh] 1000 
Konštanta impulzov pre vysielací výstup kSO [imp/kWh] 100, 250, 500, 1000
Tranzistorový výstup SO 24 V / 30 mA
Prevádzková teplota  - 40 °C až + 70 °C
Stredný teplotný koef. [%/K] ≤ 0,04
Svorky prúdové ; napäťové ; pomocné [mm]  ø 7 ; ø 3 ; ø 3
Stupeň krytia  IP53 
Vzdialenosť upevň. otvorov - š x v [mm]  92 - 112 x 115 - 155
Rozmery - š x v/v´x h [mm]  130 x 122/171 x 60
Hmotnosť [kg] ≤ 0,6