AMS B1x-SAx na meranie činnej energie, s mechanickým registrom

Jednofázové statické elektromery AMS B1x-SAx sú určené na priame a nepriame meranie činnej elektrickej energie so zobrazením nameranej energie na mechanickom registri s krokovým pohonom. V prípade elektromerov na polopriame meranie (x/5) je potrebné údaj registra násobiť prevodom meracieho transformátora prúdu. Skúšobné impulzy úmerné spotrebovanej energii indikuje červená LED. Funkcia „jednosmerný strojček“ zabezpečuje pozitívne meranie energie aj v prípade jej obráteného toku.

Vlastnosti

 • Možnosť montáže aj na DIN lištu (úchyty je nutné objednať);
 • Odnímateľný a nastaviteľný horný záves je súčasťou balenia;
 • Pasívny vysielací impulzný SO výstup na diaľkový prenos;
 • Signalizácia prítomnosti sieťového napätia
  a obráteného toku energie;
 • Odolnosť pred vonkajšími vplyvmi;
 • Vyhovuje IEC/EN 62052-11, IEC/EN 62053-21;
  EN 50470-1, EN 50470-3 a požiadavkám smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/32/EU (MID);
 • Dodáva sa prvotne overený pre fakturačné meranie.

Technické údaje

Trieda presnosti A alebo B (podľa MID),
2 alebo 1 (podľa EN 62053-21)
Referenčné napätie [V] 120, 220, 230, 240
(-30,+15%)
Menovitá frekvencia [Hz] 50 alebo 60
Referenčný prúd Iref [A]
priame zapojenie

5 a 10 

Menovitý prúd In [A]
nepriame zapojenie

Prechodový prúd ltr [A]
priame/nepriame zapojenie

0,5 a 1 / 0,25

Nábehový prúd Ist [A]
priame/nepriame zapojenie
≤ 0,02 a 0,04 / 0,01
Minimálny prúd Imin [A]
priame/nepriame zap.

0,25 a 0,5 / 0,05

Maximálny prúd Imax [A]
priame/nepriame zap.

40, 60, 80, 100 / 6; 7,5; 10

Vlastná spotreba - napäťový obvod  [VA/W] ≤ 7,5/0,4 
Vlastná spotreba  - prúdový(é) obvod(y)  [VA] ≤ 0,1
Konštanta impulzov pre skúšobný výstup kTO [imp/kWh] 1 – 10 000, zvyčajne 6 400
Konštanta impulzov pre impulzový výstup kSO [imp/kWh] 1 – 10 000, zvyčajne 6 400
Tranzistorový výstup SO 24 V / 30 mA
Prevádzková teplota - 40 °C až + 70 °C
Stredný teplotný koeficient [%/K] ≤ 0,04
Svorky prúdové ; napäťové ; pomocné [mm] ø 8 ; ø 3 ; ø 3 
Stupeň krytia  IP54 
Vzdialenosť upevň. otvorov - š x v [mm]  104 - 112 x 115 - 155
Rozmery - š x v/v´x h [mm]  130 x 129/190 x 60
Hmotnosť [kg] ≤ 0,6