Výkonové zdroje PS

Výkonové zdroje PS generujú a dodávajú presné napäťové a prúdové signály veľkého výkonu pre sériové veľkoobjemové regulovanie a ciachovanie elektromerov a meracích prístrojov.

Vlastnosti

  • Modulová konštrukcia ľahko prispôsobiteľná požiadavkám zákazníkov;
  • Generovanie signálov založené na digitálnej syntéze tvaru skúšobného signálu;
  • Vysoko účinné výkonové výstupné stupne s mimoriadne vysokou citlivosťou a výstupmi bez rušení;
  • Spínací režim výstupných stupňov s účinnosťou lepšou ako 85 %.

Technické údaje

  Typ
Napätie
Napäťový rozsah - efektívna hodnota
(fázové hodnoty)
1 x 30 V .. 300 V (500 V voliteľných) PS 81xx
3 x 30 V .. 300 V (500 V voliteľných) PS 83xx
Rozlíšenie < 0,01 %
Stabilita < 0,005 % / h (integračná doba 60 s)
Činiteľ skreslenia < 0,3 %
Presnosť < 0,2 % typicky PS 8xxxB
< 0,02 % PS 8xxxA
< 0,01 % PS 8xxxE
< 0,005 % PS 8xxxS
Prúd
Prúdový rozsah (efektívna hodnota) 1 x 1 mA .. 120 A (160 A voliteľných) PS 81xx
3 x 1 mA .. 120 A (160 A voliteľných) PS 83xx
Rozlíšenie < 0,01 %
Stabilita < 0,005 % / h (integračná doba 60 s)
Činiteľ skreslenia < 0,3 %
Presnosť < 0,2 % typicky PS 8xxxB
< 0,02 % PS 8xxxA
< 0,01 % PS 8xxxE
< 0,005 % PS 8xxxS
Fázový uhol
Rozsah 0 ° ... 360 °
Rozlíšenie < 0,01 °
Presnosť nastavenia < 0,5 ° PS 8xxxB
< 0,02 ° PS 8xxxA
< 0,01 ° PS 8xxxE
< 0,005 ° PS 8xxxS