Skúšobné zariadenie na elektromery ELMA

Zariadenie umožňuje pomocou modulovej koncepcie prispôsobenie požiadaviek špecifickým požiadavkám laboratória.

Vlastnosti

  • Presnosť referenčného etalónového elektromera je možná až do 0,01 %;
  • Extrémne čistý syntetizovaný 4-kvadrantový skúšobný signál pokrýva potreby presnosti aj vysokej skúšobnej kapacity skúšobných laboratórií;
  • Inteligentné miestne vyhodnocovacie jednotky s vysokou rozlišovacou schopnosťou snímajú značky na kotúči elektromera alebo LED výstupy elektronických elektromerov;
  • Upevňovací systém má kapacitu niekoľkých mobilných vozíkov elektromerov s 20 skúšanými elektromermi na každom z nich;
  • Voliteľné elektronicky vyvažované jednotky potlačenia spoločného režimu umožňujú simultánnu skúšku elektromerov s prepojenými prúdovými a napäťovými obvodmi;
  • Bezdrôtový zber údajov pomocou ručného počítačového terminálu s integrovaným snímačom čiarového kódu laserovým snímačom umožňuje pružný zber údajov skúšaných elektromerov;
  • Dodávaný ovládací softvér pre Microsoft Windows umožňuje viacjazyčnú prevádzku so slovníkom, definovaným užívateľom;
  • Miestna sieť a databázy zabezpečujú automatizovanú výmenu údajov, centrálne vyhodnocovanie a archiváciu v laboratóriách s niekoľkými skúšobnými zariadeniami.

Technické údaje