Referenčný etalón RS

Referenčný etalón RS je presný elektromer v jednofázovom alebo trojfázovom vyhotovení na meranie elektrického výkonu a energie. Je navrhnutý na splnenie všetkých požiadaviek, kladených na referenčný etalón pre skúšobné a kalibračné systémy na jedno a trojfázové elektromery. Referenčný etalón sa môže nastaviť do ľubovoľného reálneho alebo umelého režimu prevádzky v trojfázovom systéme. Je schopný vyhodnocovať jednotlivé veličiny po fázach, ako aj trojfázové kumulatívne hodnoty.

Vlastnosti

 • Presný 24-bitový A/D prevod a digitálna technológia spracovania signálov;
 • Jednofázové a trojfázové vyhotovenia v triedach 0,05, 0,02 a 0,01;
 • Priame meranie prúdu do 120, 160 alebo 200 A;
 • Meranie vyšších prúdov do 240 A / 6000 A (voliteľné s prúdovými kliešťami alebo flexibilným snímačom prúdu);
 • Automatické prepínanie prúdových a napäťových rozsahov;
 • Nezávislé vstupné kanály (tri úplne nezávislé diferenciálne vstupné napäťové obvody v trojfázovej verzii);
 • Štyri nezávislé programovateľné impulzné výstupy môžu byť priradené rôznym veličinám  alebo konštantnej frekvencii;
 • Možnosť priameho testovania elektromera (s dodávaným príslušenstvom);
 • Prenosný v špeciálnom transportnom kufríku;
 • Montovateľný do 19” skríň s výškou 2U (U = 44,45 mm);
 • Programovateľná konštanta.

Technické údaje

Základný frekvenčný rozsah 40 ... 70 Hz
Rozsah meraného napätia 30 ... 500 V
Napäťový a prúdový rozsah kontinuálny / automatické prepínanie rozsahov
Rozsah meraného prúdu 0.1 mA ... 5 A (RS 2x30 /5A)
1 mA ... 120 A (RS 2x30)
1 mA ... 160 A (RS 2x30/160A)
1 mA ... 200 A (RS 2x30/200A)
Frekvenčné pásmo do 4000 Hz
Rozsah účinníka 0 ... 1 (štvorkvadrantové meranie)
Komunikačné rozhranie RS 232 s SCPI programovacím protokolom
Skúšanie elektromerov Priame testovanie elektromech
alebo elektronických elektromerov
alebo referenčných etalónov pri súčasnom použití až troch vyhodnocovacích jednotiek OPS x00
Teplota prostredia +20 oC .. +30 oC
Teplotný koeficient < 0,0010 % / oC
Predohrev 20 min.
Perióda opakovanej kalibrácie 2 roky
Vplyv napájacieho napätiana výsledky merania so zmenou 10% < 0,002 %
Napájanie 86 ... 268 V AC, 47 ... 65 Hz
Vlastná spotreba <120 VA
Rozmery 490 x 490 x 90 mm (2U)
Hmotnosť (približne) 9,5 kg (jednofázové vyhotovenie)
10,5 kg (trojfázové vyhotovenie)