Pripojovacie systémy pre elektromery MHS a FHS

Pripojovacie systémy MHS a FHS predstavujú zostavy pohyblivých a pevných radníc, ktoré slúžia na presun a pripojovanie skúšaných elektromerov počas technologických operácií.

Vlastnosti

  • Modulová konštrukcia systému radníc umožňuje stavbu zariadení s rozličnou skúšobnou kapacitou laboratórií;
  • Konštrukcia systému umožňuje prispôsobenie ľubovoľnej ploche laboratória;
  • Radnice môžu byť vybavené jednofázovými alebo trojfázovými rýchloupínacími pripojovacími mechanizmami;
  • Manuálny systém pripojenia jednofázových, dvojfázových a trojfázových elektromerov dovoľuje dosiahnuť prúdy až do 120 A;
  • Radnice môžu byť vybavené voliteľnými jednotkami potlačenia spoločného zapojenia, ktoré umožňujú simultánne skúšanie elektromerov s prepojenými obvodmi napätia a prúdu;
  • Systém pohyblivých radníc je zameraný na plne automatizované elektronické zariadenie ELMA alebo na čiastočnú modernizáciu existujúcich elektromechanických systémov;
  • K dispozícii sú aj stabilné verzie systému radníc s rôznou kapacitou.

Technické údaje

Kapacita systému stabilných radníc násobok 5 1
Kapacita systému pohyblivých radníc do 4 radníc, so 16 alebo  20 elektromermi (8 alebo 10 na každej strane radnice) 1
Vzdialenosť medzi mobilnými radnicami 1,5 m 1
Napäťový rozsah max. 300 V 1
Pripojenie napätia rýchle alebo univerzálne (s bezpečnostnými zásuvkami)
Prúdový rozsah max. 120 A 1,2
Pripojenie prúdu rýchle alebo univerzálne 2

1 môže sa prispôsobiť zákazníkovi

2 limitné prúdy rýchloupínacích mechanizmov: 100 A nepretržite a 120 A na max. 5 min …. obidva pre plný tlak kontaktu na medenú svorku